A Ripost Online Magazin 2015. május 12-én indult, jelenleg átlagosan 350.000 egyedi látogatót ér el naponta. Tematikájában országosan egyedülálló: tabloid jellegű internetes néplap. Feldolgozott témáink közé tartoznak a napi aktualitások akár a társadalom, akár a gazdaság, a sport, az életmód és a kultúra területén is. Az elmúlt évek alatt a RIPOST közismert brand, mértékadó tömegmédium lett. Filozófiánk nem változott, Pulitzer József szavaival élve: „Az amerikai nép olyasvalamit akar, ami tömör, erőt sugárzó, kifejező, megdöbbentő; olyasmit, ami leköti a figyelmét, kiváltja rokonszenvét vagy éppenséggel felháborodását, megindítja fantáziáját, meggyőző erővel hat rá, és felébreszti lelkiismeretét… Az utca újságja akarunk lenni!”

ripost.hu

Főszerkesztő: Dr. Ómolnár Miklós

Kapcsolat: H-1082 Budapest, Üllői út 48.
Telefon: + 36 1 460 4851

Hirdetés:
Tel: +36 1 999 6465
E-mail: [email protected]